Online samenwerken

Samenwerken via intranet kan op meerdere manieren en draagt bij aan een efficiëntere samenwerking en communicatie tussen verschillende afdelingen.

U werkt direct online aan documenten, stelt aanpassingen aan documenten en discussies open voor iedere medewerker en biedt elkaar de benodigde aanvulling bij de uitvoer van werkzaamheden.

Online samenwerkenOnline samenwerken aan documenten

Creëer online, de benodigde content voor uw documenten en deel deze met uw collega’s opdat zij er op hun beurt aanpassingen in kunnen maken.

Documenten naar elkaar heen en weer mailen is niet praktisch, u maakt meteen aanpassingen aan documenten en vervangt op die manier overbodig mailverkeer met collega’s. Dit voorkomt tevens ook een wirwar aan verschillende versies van documenten.

Wanneer u een document creëert, kunt u ook gemakkelijk een takenoverzicht samenstellen en deze toekennen aan de collega's waarmee u samenwerkt.

De gemaakte aanpassingen aan documenten kunt u ten slotte laten controleren door een redacteur om de kwaliteit van de gedeelde content te waarborgen.

Online discussies

Stimuleer kennisdeling binnen uw organisatie door actief te participeren in online discussies.

Discussiëren is op deze manier niet plaatsgebonden, medewerkers kunnen overal vandaan participeren zolang ze op het intranet zijn ingelogd.

Iedere medewerker kan in de discussieruimte themagroepen aanmaken die voor elke medewerker open zijn. Hierdoor is het voor iedereen makkelijk om in te haken op discussies die voor hen interessant zijn.

Dit is in tegenstelling tot discussies via e-mail, die beperkt blijven tot een-op-een communicatie. Een online discussieruimte maakt dus discussies inzichtelijk voor de gehele organisatie.

Status updates en prikbord

Houd elkaar op de hoogte van persoonlijke ontwikkelingen en bied elkaar de benodigde aanvulling bij de uitvoer van werkzaamheden.

U kunt met behulp van status updates in de vorm van microblogging, met uw collega’s nieuws, blogs, foto's of video's delen.

Uw prikbord werkt als een vraag en aanbod platform waar u en uw collega’s diensten kunnen aanbieden of verzoeken. Denk hierbij aan een verzoek van een collega die hulp nodig heeft bij het bewerken van foto’s. Hierop reageert vervolgens een enthousiaste medewerker die goed met Photoshop overweg kan en dit graag inzet om te helpen.

Hiermee verbetert u de communicatie tussen verschillende afdelingen en biedt u medewerkers de mogelijkheid elkaar aan te vullen.