VMM

Website https://www.vmm.be

Branche

Overheid

Timeframe

2009 - nu

Vlaamse Milieu Maatschappij

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) draagt zorg voor de kwaliteit van lucht en water in Vlaanderen en is verantwoordelijk voor milieurapportering. Sinds circa 10 jaar gebruikt de VMM Plone als haar standaard CMS voor 3 interne en 8 publieke websites. Een klein intern webteam (Team Kennis Management) binnen de organisatie is het eerste aanspreekpunt voor de diverse medewerkers en afdelingen binnen VMM die inhoudelijk de informatie op de website publiceren. De websites van de VMM worden gehost in een eigen datacenter van de VMM, beheert door een interne dienst systeembeheer.

Zest verricht voor het webteam rechtstreeks zeer diverse werkzaamheden. we zorgen voor het technische en functioneel beheer van de Plone websites op de servers van VMM waarbij Zest in samenspraak met de interne dienst systeembeheer gezamenlijk de servers beheert. Wij voeren security hotfixes en versie-updates uit aan de websites en de onderliggende systeemprogramma's die Plone nodig heeft. We verzorgen migraties van Plone uit naar nieuwe 'major' versies en assisteren bij OS-migraties en backups.

Daarnaast zorgt Zest bij verzoeken vanuit de organisatie voor het aanpassen en ontwikkelen van bestaande of nieuwe Plone add'ons die de functionaliteit van Plone uitbreiden. Ook verzorgen we aanpassingen aan de huisstijl, hebben we de implementatie van de nieuwe huisstijl van de Vlaamse Overheid voor de VMM uitgevoerd en 2 jaar geleden de hoofdwebsite www.vmm.be (in een aparte aanbesteding) geheel opnieuw opgebouwd in Plone met diverse uitbreidingen. Deze nieuwe website heeft meer dan 15 add'ons, zowel bestaande commnunity-add'ons waar Zest aan bijdraagt, als nieuwe add'ons of maatwerk, zoals collective.cover, PloneGlossary, collective.classifiers en collective.multisearch.

Projectmatig is er een maandelijks overleg op locatie van VMM waarbij een consultant van Zest alle lopende zaken bespreekt met het webteam, met de afdeling systeembeheer en op verzoek van het webteam soms ook aanschuift bij overleggen met andere afdelingen als het gaat over aanpassingen van de Plone website van deze afdeling. Issues worden voor sommige websites in een interne JIRA van de VMM bijgehouden, voor het totaaloverzicht houdt Zest alle geleverde prestaties en issues ook in een eigen JIRA bij, vanwaaruit maandelijks wordt gerapporteerd aan het webteam. Alle werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd op gescheiden OTP (Ontwikkel-Test-Productie)-omgevingen.

De technische uitdagingen binnen de VMM voor Plone zijn zeer divers, omdat er integratie wordt verlangd met diverse andere toepassingen. Voor de interne sites is er Single-Sign-On met de Active Directory, integratie van geoloketten/GIS-systemen, koppelingen met helpdesksoftware, formulieren en relationele database-koppelingen voor ontsluiting van een interne bibliotheek-applicatie en personeelsregister op het intranet.