VMM

Website https://www.vmm.be

Branche

Overheid

Timeframe

2009 - nu

Vlaamse Milieu Maatschappij

De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en toezicht op de zuiveringinfrastructuur.

Heldere communicatie naar de diverse doelgroepen is een belangrijke onderdeel van de taken van de VMM. Dit jaar heeft Zest Software in nauwe samenwerking het CMS ontwikkeld voor deze zeer uitgebreide website. Het biedt de communicatieafdeling voldoende vrijheid om op een aansprekende manier te communiceren terwijl de huisstijl toch gewaarborgd blijft.

Daarnaast ondersteunen wij een aantal interne websites van de VMM, zoals het Intranet, Kennisnet en Integraal Waterbeleid op diverse gebieden:

  • Redundante Hosting Infrastructuur
  • GIS integratie
  • Single Sign-On
  • SEO
  • Accessibility