Onze werkwijze

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat er altijd ruimte is voor nieuwe inzichten. We timmeren niets van tevoren dicht en gaan als het ware met de klant op professionele ontdekkingstocht.

Een tocht waarbij we samen het vraagstuk vanuit diverse invalshoeken benaderen en gaandeweg tot nieuwe inzichten komen. Daarom is het bieden van voortschrijdend inzicht essentieel voor ons. Deze aanpak, in combinatie met onze gedegen kennis en inlevingsvermogen, maakt dat we tot duurzame klantgerichte oplossingen kunnen komen.

Agile Developement Process 

Verkenning en analyse

 • Formuleren van de vraagstelling.
 • Vaststellen sterke en zwakke punten en ambities.
 • Verkenning trends en nieuwe technieken die voor u relevant zijn.
 • Inventarisatie ideeën.

Werken met deelopleveringen

 • U wordt zoveel mogelijk betrokken bij het ontwikkelproces.
 • Wij helpen om kritisch naar eigen processen te kijken.
 • Tweewekelijks bespreken van voortgang.
 • Naast ideaaloplossing bieden we alternatieven, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.
 • Mogelijkheid om eventueel bij te sturen.

De oplevering

 • De organisatie bekendmaken met de oplossing.
 • U beschikt over kennis en tools om de oplossing te implementen/in te zetten.
 • Wij bieden eventuele ondersteuning.

Nazorg, ondersteuning en gebruikersadoptie

 • 4 keer per jaar bekijken we de stand van zaken (werking van oplossing en nieuwe ontwikkelingen).
 • Indien nodig verzorgen we nieuwe aanpassingen.
 • Indien gewenst organiseren we trainingen voor het werken met de weboplossing.
 • Periodiek installeren we updates op basis van de laatste ontwikkelingen.